dilluns, 21 de desembre de 2015

La tecnologia i la recerca arriben a les aules de 6t


El Club de Lectura de la Biblioteca infantil i juvenil Sebastià Juan Arbó d'Amposta a Amposta Ràdio 87,8 FM


Sis alumnes de sext de l'escola Consol Ferré participen enguany al Club de Lectura format a la Biblioteca infantil i juvenil Sebastià Juan Arbó amb alumnat de 6t de Primària i de 1r d'ESO, dels centres educatius de la nostra ciutat. Elles i ells són: Ania, Edgar, Jordi, Axel i Lucero. Precisament aquesta última ha participat a l'espai de literatura que el programa 'La ciutat al dia' d'Amposta Radio 87,7 FM emet cada dimecres.

El programa es va gravar als estudis de l'emissora municipal dilluns per a ser emès dimecres, 23 entre les 10:30 i les 10:45. Però, si no teniu oportunitat d'escoltar-lo, aquí us deixem un enregistrament que ens ha facilitat la mateixa emissora de ràdio. 


La mateixa Lucero explicava que estava molt nerviosa abans de començar l'enregistrament, ja que tenia temor a equivocar-se. Però en acabar, els seus sentiments van canviar radicalment i ens deia que tornaria a repetir l'experiència, ja que li havia agradat molt.

dijous, 17 de desembre de 2015

Somiem!

Hem volgut acabar el trimestre convidant les famílies a unir-se a les seues filles i fills per somiar un món millor. A tal efecte, hem dissenyat unes il·lustracions que combinen color, fotografia i llengua i que han servit per a poder recollir els desitjos familiars de tothom. A més, famílies i alumnat, hem elaborat de manera conjunta els nostres desitjos per a nosaltres, la família, l'escola, la ciutat, el país, el món, la natura... I, en acabar, un esmorzar possible gràcies a la col·laboració de tothom. Us deixem unes imatges dels nostres 'somnis':

dimecres, 16 de desembre de 2015

Criteris d'avaluació del 1r trimestre

Aquest primer trimestre del curs hem valorat si l’alumna/e és capaç sempre / la majoria de vegades / té dificultats a l’hora de...

  • MEDI NATURAL I SOCIAL
RECERCA DEL MEDI / MEDI NATURAL
-         - seguir els passos del mètode científic en la recerca del medi.
-         -  analitzar  les conseqüències de l’ús i l’abús dels recursos naturals i de les fonts d’energia.
-        -  planificar i portar a terme experiències senzilles i projectes de construcció sobre propietats i fenòmens de la matèria.
MEDI SOCIAL
-         -  analitzar i reconèixer els paisatges i els seus canvis.
-         -  participar activament i de manera responsable en la presa de decisions col·lectives dins de l’àmbit escolar.

  • EDUCACIÓ EN VALORS
-        -  conèixer les capacitats i els interessos propis mostrant un nivell adequat d’autoestima.
-        -  mostrar un nivell de gestió emocional adequat en la relació amb els altres
-        -  argumentar i defensa les pròpies opinions
-        -  respectar les característiques dels altres i escolta i respecta les seues opinions.

  • EDUCACIÓ ARTÍSTICA
-          - comunicar de forma visual, sonora i corporal coneixements, pensaments, emocions i experiències.
-          - planificar els processos de producció i pren responsabilitats en el treball cooperatiu.

  • MATEMÀTIQUES
NUMERACIÓ I CÀLCUL
-          - fer conjectures i comprovar els resultats (generalitzacions).
-          - comprendre les situacions-problema i utilitzar i comunicar estratègies per a la seua resolució.
RELACIONS I CANVI
-          - reconèixer les relacions entre nombres decimals, fraccionaris i percentatges.
MESURA
-         -  seleccionar de forma adequada la unitat, instrument i estratègia de mesura
-          d’utilitzar l’equivalència d’unitats d’una magnitud.
ESTADÍSTICA I ATZAR
-         - interpretar i representar dades amb taules i gràfiques.

  • LLENGUA
COMUNICACIÓ ORAL
-          - comprendre i sintetitzar les conferències, exposicions i explicacions provinents de diferents mitjans.
-          - participar activament i de manera responsable en les converses de classe.
-         -  exposar temes de producció pròpia amb preparació prèvia.
COMPRENSIÓ LECTORA
-          - de comprendre autònomament textos escrits.
EXPRESSIÓ ESCRITA
-          .- elaborar esquemes o mapes conceptuals per relacionar la informació.
-          -  escriure textos en diferents formats (coherència, cohesió, correcció lingüística i riquesa del llenguatge).
FUNCIONAMENT DE LA LLENGUA
-         -  aplicar les normes ortogràfiques corresponents al seu nivell.
EDUCACIÓ LITERÀRIA
-         -  estimar i fer estimar la lectura.
PLURILINGÜISME I INTERCULTURALITAT
-          - solucionar els problemes de comunicació i comprensió en contextos multilingües.

dimarts, 15 de desembre de 2015

Projectes personals


Ania presenta el seu projecte sobre les egagròpiles. Valorem perquè és un bon projecte personal:


·        El tema que presenta és original/interessant.

·        Ha buscat informació entrevistant a professionals, buscant a internet...

·        La informació l'ha penjada en una pàgina web creada per ella.

·        La presentació que fa està ben organitzada i s'explica bé.


·         El projecte ens convida a actuar: taller d'egagròpiles.