Activitats de reforç d'estiu 2016

Orientacions, proposta i models d'activitats i recursos adreçades als centres per a la realització
de les activitats de reforç d'estiu per a l'alumnat de 6è d'educació primària.
Orientacions per al professorat, per a l'alumnat i per a les famílies.
La carpeta d'aprenentatge permet que l’alumnat, el professorat i també les famílies tinguin una
constatació de l’evolució del coneixement, habilitats i actituds de les nenes i els nens en el treball
de reforç dels aprenentatges escolars.
És un instrument que proporciona evidències d’allò que s’aprèn i del grau d’assoliment dels
objectius en relació amb el pla de treball. Pot augmentar, així, l’autoestima de l’estudiant i possibilitar
l’autoavaluació i creació del propi aprenentatge.
La carpeta d'aprenentatge d'activitats de reforç d'estiu pot constar de:
1 - Presentació i planificació:

2 - Proposta d'activitats amb qüestionari d'autovaluació:

3 - Proposta de recursos per a la pràctica i exercitació:

4 - Autoavaluació final

FONT:
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/orientacions/activitatsestiu/

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada