dijous, 17 de setembre de 2015

Activitat intracicle de coneixement i col·laboració

Una de les prioritats del Cicle Superior és aconseguir la cohesió a dintre de cada grup classe, entre nivells i com a cicle, per això és important crear siutacions en les que l'alumnat hagi de barrejar-se i col·laborar per aconseguir una finalitat comuna.

Les tutores i tutors de quint i sext vam decidir que la millor manera d'explicar el que volíem de l'alumnat era la modelació, així que després de fer algunes dinàmiques per fer agrupaments vam acabar formant equips de vuit persones amb alumnes de cadascuna de les quatre classes a cada grup.

A continuació, els mestres vam representar una situació sense paraules. Precisament això és el que volíem que fes el nostre alumnat, pensar una situació a representar tenint en compte les següents condicions:

                  Una durada d'entre dos i quatre minuts.
                  Acabar amb una salutació col·lectiva.
                  No hi ha conversa, però si pot haver algun so o paraula clau.
                  Elaborar un cartell amb el títol de l'escena
                  Es pot escollir alguna de les següents situacions o una altra d'inventada:

SITUACIONS:
. Escena a l'escola.
. Escena de l'estiu.
. Una historieta a partir d'un objecte / una màquina/ un lloc / un animal...
. Escena d'un viatge
. Escena familiar
. Escena treta d'una pel·lícula
. Representació musical
. Un anunci
. ...

Es va proporcionar a cada grup un guió per elaborar l'escena, la qual havia de contenir:
1.- Una escena d'introducció (presentació dels personatges).
2.- Una escena central (què passa?)
3.- Una escena final (tancament de la història)

Les situacions es van respresentar en sondemà al parc dels Xiribecs. Calia tenir previst el vestuari o material, si el creien necessari. Aquí teniu una xicoteta mostra del resultat:


dimecres, 16 de setembre de 2015

Caixes d'estiu que parlen de nosaltres

Acabat l'estiu, temps per al retrobament. Què hem fet? Com ens ho hem passat? Les caixes d'estiu evoaquen els bons moments viscuts que volem compartir amb els altres.